Útravaló Ösztöndíjprogram
Út a középiskolába / Út az érettségihez
Útravaló Ösztöndíjprogram

A jelentkezés menete

1. A honlapra való regisztráció

A felhasználó (mentor/feladatellátási hely adminisztrátor/intézményvezető) mint természetes személy regisztrál az ukir.emet.gov.hu weboldalon nevének, telefonszámának, e-mail címének megadásával.

2. A mentori és feladatellátási hely adminisztrátori (továbbiakban: FEH adminisztrátor) regisztrációs adatlapok kitöltése, jóváhagyása

A felhasználó kiválasztja, hogy mentor vagy FEH adminisztrátor szerepkört kíván betölteni a folyamatban, és kitölti a választásának megfelelő regisztrációs lapot („Mentor regisztráció”, illetve „Feladatellátási hely adminisztrátor regisztráció” adatlapok). „Feladatellátási hely adminisztrátor regisztráció” adatlap kitöltésével párhuzamosan már tölthetik a mentorok a „Mentor regisztráció” adatlapot.

Egy személy több szerepkört is betölthet, vagyis kitölthet mind mentori, mind FEH adminisztrátori adatlapot is. Az adott szerepkör jogosultságát jóváhagyást követően az a felhasználó kapja meg, akinek a nevével a rendszerbe bejelentkezve az adott űrlap kitöltésre került!

Mind a mentori, mind a FEH adminisztrátori regisztráció jóváhagyást igényel, a regisztrált felhasználók csak a jóváhagyást követően kapják meg teljes körű jogosultságukat a rendszerben.

A FEH adminisztrátori regisztráció folyamata:

A FEH adminisztrátorok regisztrációja két lépésből áll. Első lépésben meg kell jelölni a feladatellátási helyet, ahova az adminisztrátor regisztrálni kíván, majd meg kell adni az alapvető kapcsolattartási adatokat. A feladatellátási hely azonosítása minden esetben az intézmény OM azonosítójával (6 számjegy) és a feladatellátási hely sorszámával (3 számjegy) történik. Amennyiben ezeket a számadatokat nem ismeri, segítséget a KIR rendszerben kaphat (http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso).

Második lépésben a kitöltött "Regiszrációs adatlap köznevelési intézmények részére" űrlapot a rendszerből le kell tölteni, kinyomtatni, majd aláíratni és lepecsételtetni az intézményvezetővel. Az aláírt, lepecsételt űrlapot szkennelés után digitális formában fel kell tölteni az UKIR felületre, ezt követően válik lehetővé a FEH adminisztrátori regisztráció benyújtása.

A FEH adminisztrátorok benyújtott regisztrációinak jóváhagyását központilag a EMET Programiroda végzi, a jóváhagyást követően a FEH adminisztrátorok teljes jogú FEH adminisztrátorrá válnak az UKIR rendszerben. Ha az EMET Programiroda a FEH adminisztrátor regisztrációs adatokban hibát talál, akkor jóváhagyás helyett a regisztrációs űrlapot korrekcióra visszaküldheti a FEH adminisztrátornak.

A mentori regisztráció folyamata:

A mentori regisztráció technikailag két részre tagolt. Elsőként a mentor személyére vonatkozó törzsadatok megadása szükséges (ún. „mentor profil” kitöltése), második lépésben pedig azon feladatellátási helyet jelölheti meg a mentor, ahol mentori tevékenységet kíván ellátni.

Az egyes feladatellátási helyekre regisztrált mentorok regisztrációját az adott feladatellátási helyek teljes jogú FEH adminisztrátorai hagyják jóvá, a jóváhagyott regisztrációjú mentorok ettől kezdve teljes jogú mentorokká válnak. Ha a FEH adminisztrátor a mentori regisztrációs adatokban hibát talál, akkor jóváhagyás helyett a regisztrációs űrlapot korrekcióra visszaküldheti a mentornak.

Ösztöndíj-jelentkezéseket kizárólag teljes jogú mentorok nyújthatnak be!

3. Az ösztöndíj-jelentkezések benyújtása

Amint egy mentor teljes jogúvá válik az UKIR rendszerben, onnantól kezdve lehetősége lesz az adott feladatellátási helyhez tartozó tanulóval közös ösztöndíj-jelentkezés benyújtására.

A jelentkezés benyújtása az alábbi lépésekből áll: