Útravaló Ösztöndíjprogram
Út a középiskolába / Út az érettségihez
Útravaló Ösztöndíjprogram

Pályázati rendszer

Gyakran ismételt technikai kérdések

Az alábbi listában azokat az információkat gyűjtöttük össze, amelyek segíthetnek a jelentkezések kitöltésében. 

Az előző évben regisztrált Feladatellátási hely adminisztrátorok és Mentorok az akkor használt felhasználónév / jelszó párossal a rendszerbe belépve minden, az előző évben a regisztrációhoz kapcsolódó adatot megtalálnak (az előző éves jelentkezések adait nem!), de a regisztrációk beadás előtti állapotban vannak, azaz minden jóváhagyást újra el kell végezni. Az előző évben a rendszerbe nem regisztrált Feladatellátási hely adminisztrátorok és Mentorok teljesen új regsiztrációt kell, hogy indítsanak.  

1. Bankszámlaszám hibás?

A rendszer a bankszámlaszámokat leellenőrzi, és amennyiben azok nem felelnek meg a bankszámlaszámmal kapcsolatos követelményeknek, hibaüzenetet ad.

A követelmények szerint:
- A bankszámlszámnak 3x8 számból kell állnia - Ha nem ilyen a beírt bankszámlszám, "A bankszámlaszám nem megfelelő formátumú" hibaüzenetet kapjuk. Javítsuk a bankszámlaszámot 3x8 számjegyre, a 8-as csoportokat "-" jellel elválasztva. Az utolsó 8 számjegy 0-val helyettesítendő, ha nem létezik. 
- A bankszámlaszám nem lehet hibás - Ha a bankszámlaszám hibás, azaz nem felel meg a CDV ellenőrzésnek, akkor a  "A megadott bankszámlaszám hibás, ellenőrizze a beírt számjegyeket." hibaüzenetet kapjuk. A bankszámlaszám helyességét mi magunk is leellenőrizhetjük, például a www.bankszamlaszam.hu oldalra beírva. Előfordulhat, hogy a bank által megadott igazoláson is hibás a bankszámlaszám!

Amennyiben a bankszámlaszám biztosan helyes - más online elérhető bankszámla ellenőrző algoritmusok szerint is -, de a rendszer mégsem fogadja el, kérjük a bankszámlaszám, a felhasználó és a jelentkezés pontos megadásával jelezze ezt az ügyfélszolgálatnak, lehetőség szerint emailben. 

2. Hiányzó szervezet

A rendszer 2018. tavaszi törzsadatokkal dolgozik, az intézményi (szervezeti) adatokban bekövetkezett változtatásokat folyamatosan frissítjük. Amennyiben egy szervezet nem, vagy hibás adatokkal szerepel a rendszerben, kérjük küldjék el az ügyfélszolgálatnak az alábbi adatokat, emailben:

- A hibás intézmény OM azonosítója, az intézmény neve és adatai
- Az ehhez az intézményhez tartozó helyes név, cím
- Amennyiben a fenntartó hiányzik, annak OM azonosítója, neve és minden elérhetőségi

3. Telefonszámok

Amennyiben az intézmény nem rendelkezik vonalas telefonnal, kérjük a vonalas telefonszám helyén (is) a mobiltelefonszámot adják meg. 

4. Feltöltendő dokumentumok mérete

A feltöltendő dokumentumok mérete korlátozott - jelenleg 1 MB -, emiatt fontos, hogy már a szkennelésnél kis felbontásban szkenneljünk, ezzel is csökkentve a file méretét. A 150 dpi felbontás már olvasható dokumentumot eredményez. 

5. Egy e-mail címmel lehet-e mentorként és FEH adminisztrátorként is regisztrálni?

Az UKIR rendszerbe természetes személyek regisztrálnak e-mail címekkel. Ha egy és ugyanazon személy több szerepkört is be kíván tölteni, akkor ennek semmi akadálya, a regisztrációját követően mind mentori, mind FEH adminisztrátori szerepet is választhat, tetszőleges számú feladatellátási helyen.

6. A fenntartónak van-e bármilyen feladata az UKIR rendszeren belül a jelentkezés során?

A projekt során az ösztöndíjszerződések (támogatói okirat formájában) a támogató és a támogatott személyek (tanuló, mentor) között közvetlenül jönnek létre. A tanuló oktatási intézménye (pl. Szakképzési Centrum) csak a jelentkezések összegyűjtésében és a jelentkezésekben, dokumentumokban szereplő adatok valóságtartalmának ellenőrzésében kap szerepet, a jelentkezések között nem szelektálhat. Minden esetben az intézményvezető felelőssége, hogy valamennyi jelentkezési adatlap megfelelően kitöltve kerüljön benyújtásra, azonban a jelentkezések esetlegesen nagy száma miatt ezt az ellenőrzési szerepkört a FEH adminisztrátor személyére delegálhatja.

7. Bármilyen böngészőprogrammal működik a program?

Az UKIR program Firefox, Safari, Chrome és Internet Explorer 10 böngészőkkel működik.